E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 2 Year: 2023

Quick Search
Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Leiomyosarkom [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 18-20

Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Leiomyosarkom

Hülya Yavuz1, Suna Cesur1, Ecmel Kaygusuz1, Ateş Kareteke2
1Zeynep Kamil Women's and Children's Diseases Training and Research Hospital Pathology Clinic
2Zeynep Kamil Obstetrics and Pediatrics Training and Research Hospital Gynecological Oncology Clinic

The leiomyosarcomas account for 1-3 % of uterine malignancies and 30 % of uterus sarcomas. The “osteoclastic” giant cell variant is a very rare microscopic type of the leiomyosarcomas. In daily practice, the cases of leiomyosarcomas are very rare and the osteoclastic variant is even rarer than them. Differential diagnosis of this variant is difficult because of giant cells in it. Immunhistochemical and electron microscopic studies indicate that, the origins of these cells are epithelial or histiocytic.

Keywords: Leiomyosarcoma, osteoclast

Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Leiomyosarkom

Hülya Yavuz1, Suna Cesur1, Ecmel Kaygusuz1, Ateş Kareteke2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Leiomyosarkomlar uterus malignitelerinin %1-3 ünü, uterus sarkomlarının ise üçte birini oluşturmaktadır(1). Nadir mikroskopik tiplerinden biri osteoklastik dev hücreler içeren tipidir. Günlük uygulamada nadir görülen leiomyosarkom vakalarının daha da nadir görülen bu alt tipi dev hücrelerin varlığı nedeniyle ayırıcı tanı güçlüğü yaratabilir. Literatürdeki immunhistokimyasal ve elektron mikroskopik çalışmalar bu hücrelerin epitelyal ve ya histiyosit kökenli olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Leiomyosarkom, osteoklastik

Hülya Yavuz, Suna Cesur, Ecmel Kaygusuz, Ateş Kareteke. Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Leiomyosarkom. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 18-20

Corresponding Author: Hülya Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale