E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 140-145

Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri

Gazi Yıldırım1, Mustafa Eroğlu2, M. Süha Bostancı3, Özge Kızılkale1, Murat Bakacak4, Rukset Attar1, Mert Yeşiladalı1, Sevgi Bilen5, Cem Fıçıcıoğlu1
1Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology,
2Zeynep Kamil Child and Gynecology Training and Research Hospital
3Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
4Kahramanmaraş City State Hospital
5Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesia and Reanimation,

Increasing the variety of laparoscopic operations arise new challenges. Removal of tissues out of the small ports from the abdomen may become a major problem. By applying appropriate techniques on the eligible patients are able to eliminate these problems. Here, all of these techniques will be discussed.

Keywords: Laparoscopy, tissue retrieval, technique, morcellator, endobag

Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri

Gazi Yıldırım1, Mustafa Eroğlu2, M. Süha Bostancı3, Özge Kızılkale1, Murat Bakacak4, Rukset Attar1, Mert Yeşiladalı1, Sevgi Bilen5, Cem Fıçıcıoğlu1
1Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.,
2Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
4Kahramanmaraş Şehir Devlet Hastanesi
5Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD.,

Laparoskopik olarak yapılabilen operasyonların çeşitliliği arttıkça yeni yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Operasyonda alınan dokuların batın dışına küçük portlardan çıkarılması önemli bir sorun haline gelebilir. Uygun teknikleri uygun hastalara uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırmak
mümkündür. Burada bu tekniklerin hepsinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, doku çıkarma, teknik, morselatör, endobag

Gazi Yıldırım, Mustafa Eroğlu, M. Süha Bostancı, Özge Kızılkale, Murat Bakacak, Rukset Attar, Mert Yeşiladalı, Sevgi Bilen, Cem Fıçıcıoğlu. Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 140-145

Corresponding Author: Gazi Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale