E-ISSN 2757-8062
Volume : 43 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 43 (2)
Volume: 43  Issue: 2 - 2012
ORIGINAL RESEARCH
1.Preeklampside Genetik Trombofilik Belirteçler
Mehmet Akif Sargın, Emel Asar Canaz, Ali Gedikbaşı, Hilmi Tozkır, Yavuz Ceylan
Pages 38 - 45

2.Makrozomik Gebeliklerin Doğum Şekilleri ve Sonuçları
Mehmet Gül, Erbil Çakar, Oya Demirci, Oya Pekin, Hamdullah Sözen, Doğan Vatansever, Arif Aktuğ Ertekin
Pages 46 - 52

3.Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları
Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Arzu Arınkan, Ertuğrul Yılmaz, Çetin Çam, Ateş Karateke
Pages 53 - 57

CASE REPORT
4.Postmenopozal Servikal Stenoza Sekonder Gelişen, Pelvik Kitleyi Taklit Eden Hematometra ve Yönetimi
Hüseyin Pehlivan, Aşkın Evren Güler, Uğur Keskin, Hakan Çoksüer, Erhan Aktürk, Ali Ergün
Pages 62 - 64

5.Erken Başlangıçlı Maternal Rh İzoimmunizasyonu Nedenli Fetal Hidrops Olgusunun Başarılı Yönetimi; Olgu Sunumu
Turhan Aran, Mehmet A. Osmanoğlu, Ipek Pekgöz, Hasan Bozkaya, Erbil Çakar
Pages 65 - 68

ORIGINAL RESEARCH
6.Primer Konjenital Glokomda Trabekülotomi ile Kombine Mitomisinli Trabekülektomi Sonuçlarımız
Serhat Imamoğlu, Mehmet Şahin Sevim, Gökhan Pekel, Hüseyin Avni Sanisoğlu
Pages 69 - 73

CASE REPORT
7.Hidrops Fetalisli Yenidoğanda Bilateral Akut Skrotum için Eksplorasyon Kararı Ne Kadar Yaşamsal?
Gökmen Kurt, Ayşenur Cerrah Celayir, Koray Pelin, Oktav Bosnalı, Serdar Moralıoğlu
Pages 74 - 77

LookUs & Online Makale