E-ISSN 2757-8062
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Pediatrik Hodgkin Hastalığı'nda CRP'nin Önemi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 139-141

Pediatrik Hodgkin Hastalığı'nda CRP'nin Önemi

Gülnur Tokuç, Sedat Öktem, Şihmir Şimşek, Serdar Yılmaz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Kliniği


Gülnur Tokuç, Sedat Öktem, Şihmir Şimşek, Serdar Yılmaz. Pediatrik Hodgkin Hastalığı'nda CRP'nin Önemi. Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 139-141

Corresponding Author: Gülnur Tokuç
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale