E-ISSN 2757-8062
Volume : 45 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(3): 100-105

Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling

Eda Cangöl1, Nevin Hotun Şahin2
1Uşak University, School of Health, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing
2Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty. Women's Health and Hospital. Department of Nursing

Breast milk is the most effective nutrient to support newborn’s growing. Besides its positive effects on baby’s development and mother’s health, breastfeeding is also agreed to be a means of communication among mother, baby and family. In recent years, World Health Organization (WHO) and United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) suggested that babies shoul feed from breast in the first 6 months and they have emphasized that feeding must be completed fully. However, there are factors which prevent starting breastfeeding in early periods and maintaining it. These factors such as failure to breastfeed, type of delivery, condition of newborn and nipple fissures could originate from the mother or the newborn, or there could be other factors such as working life, failure to provide skin contact, drug use, alcohol and tobacco use, sleep, father’s role, indifference of health personnel, diabetes, tuberculosis, HIV or breast cancer. In this review, studies regarding the factors that affect the start of successful breastfeeding and its maintenance will be analyzed. The leadership, caretaking and educative acts of the nurses in maintenance and support of breastfeeding will be examined in line with the literature.

Keywords: breastfeeding, breastfeeding counselling, nursing, lactation

Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı

Eda Cangöl1, Nevin Hotun Şahin2
1Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fak. Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği AD

Anne sütü yenidoğanın gelişimini destekleyecek özelliklere sahip en önemli besindir. Emzirmenin yenidoğanın gelişimi ve anne sağlığı üzerine olumlu etkilerinin yanında, anne-bebek-aile için bir etkileşim aracı olduğu da kabul edilmiştir. Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bebeklerin, ilk 6 ay içerisinde sadece anne sütü ile beslenmeleri, tam emzirmenin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Fakat emzirmenin erken devrede başlatılmasını ve sürdürülmesini engelleyici faktörler bulunmaktadır. Bunlar, emzirmede başarısızlık, doğumun şekli, yenidoğanın durumu, meme başı çatlakları gibi anne ve yenidoğana ait faktörler olabildiği gibi, çalışma hayatı, ten tene temasın sağlanamaması, ilaç kullanımı, alkol ve sigara kullanımı, uyku, babanın rolü, sağlık personelinin ilgisizliği, diyabet, HIV, tüberküloz, meme kanseri gibi hastalıklar da emzirme davranışını olumsuz etkilemektedir. Bu derlemede, başarılı emzirmenin başlatılmasını ve sürdürülmesi etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar incelenecektir. Emzirmenin sürdürülmesinde ve desteklenmesinde hemşirelerin liderlik, bakım verme ve eğitimci rolleri literatür doğrultusunda irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: emzirme, emzirme danışmanlığı, hemşirelik, laktasyon

Eda Cangöl, Nevin Hotun Şahin. Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling. Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(3): 100-105

Corresponding Author: Eda Cangöl, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale