E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
Memenin Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 125-127

Memenin Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu

Özgen Arslan Solmaz, Abdullah Böyük
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği

Meme sarkomları meme tümörlerinin %1’inden azını olusturur. Bu sarkomların içinde en sık görüleni anjiosarkomdur. Leiomyosarkom
ise çok daha ender görülür. Leiomyosarkomların, kan damarlarındaki kaslardan yada meme başını çevreleyen düz kaslardan köken aldığı
düşünülmektedir.26 yasında bir kadın hastada memenin primer leiomiyosarkom olgusunu sunduk.

Keywords: Meme, leiyomiyosarkom

Özgen Arslan Solmaz, Abdullah Böyük. Memenin Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 125-127

Corresponding Author: Özgen Arslan Solmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale