E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 4 Year: 2023

Quick Search
Most Accessed Articles - ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL

Most Accessed Articles

ORIGINAL RESEARCH
1.Hızlı Test ile İnfluenza A ve B Tanısının Klinik Bulgulara Göre Değerlendirilmesi
Cem Paketçi, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Züleyha Aysu Say
2012; 43 - 1 | Pages 26 - 31

REVIEW ARTICLE
2.Kanser Kök Hücresi
Şule Ayla, Gülperi Öktem, Gamze Tanrıverdi, Ayhan Biliri
2013; 44 - 4 | Pages 190 - 196

CASE REPORT
3.Report of a pregnant woman with mosaic Turner syndrome
Yunus Emre Topdağı, Seray Kaya Topdağı, Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, Ali İrfan Guzel
doi: 10.14744/zkmj.2021.38233   2021; 52 - 1 | Pages 46 - 48

ORIGINAL RESEARCH
4.The Importance of Ki-67, p16, C-erb-B2, and Cyclin D1 Expressions in LSIL, HSIL and Cervical Squamous Cell Carcinoma Biopsies
Birgül Tok, Şafak Ersöz, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.16948/zktipb.377749   2018; 49 - 2 | Pages 209 - 213

5.ERKEN SAKROİLİİT TANISINDA DİNAMİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE SHORT TAU İNVERSİON RECOVERY (STIR) SEKANSININ KARŞILAŞTIRILMASI Sercan
Sercan Ergen, Zehra Akkaya, Elif Peker, Gülden Şahin
2018; 49 - 3 | Pages 75 - 80

6.Which vaginal cuff closure route produces better clinical results after laparoscopic hysterectomy? Laparoscopic or the vaginal route
Eren Akbaba
doi: 10.14744/zkmj.2021.06978   2021; 52 - 2 | Pages 67 - 72

7.Analysis of the Relationship Between Cervical Cytology and Final Pathology Results in HPV 16 or HPV 18 Positive Patients: A Tertiary Center Experience

2018; 49 - 4 | Pages 20 - 25

FULL ISSUE
8.Full Issue PDF

2021; 52 - 1 | Page I

ORIGINAL RESEARCH
9.Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları
Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Arzu Arınkan, Ertuğrul Yılmaz, Çetin Çam, Ateş Karateke
2012; 43 - 2 | Pages 53 - 57

10.Evaluation of the relationship between dental caries and urinary tract infections
Fedli Emre Kılıç, Habip Almiş, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Turgut
doi: 10.14744/zkmj.2022.14632   2022; 53 - 3 | Pages 146 - 150

11.Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar
Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Serdar Başaranoğlu, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak, Nevak Yaman Görük, Ahmet Yıldızbakan, Talip Gül
2013; 44 - 3 | Pages 120 - 126

12.Overlerde Neoplastik ve Non-neoplastik Kistik Lezyonlarının Değerlendirilmesi
Dilek Benk Silfeler, Arif Güngören, Serdar Kenan Dolapçıoğlu, Ebru Turhan, Sibel Hakverdi, Duygu Erdem, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu
2011; 42 - 4 | Pages 151 - 156

REVIEW ARTICLE
13.İskelet Displazilerine Yaklaşım ve Tanımları
Hatip Aydın, Sarenur Yılmaz
2013; 44 - 4 | Pages 227 - 232

14.Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Pınar Güngör, Yeliz Doğan Merih, Meryem Yaşar Kocabey
2012; 43 - 4 | Pages 128 - 138

ORIGINAL RESEARCH
15.Vitamin B12 Deficiency Without Hematological Findings
Sema Ateş, Feyza Mediha Yıldız, Erdal Sarı, Sevcan Kayaş
doi: 10.16948/zktipb.310278   2018; 49 - 1 | Pages 80 - 84

16.Ectopic pelvic kidney: Prenatal diagnosis and management
Gürcan Türkyilmaz, Bilal Çetin
doi: 10.14744/zkmj.2021.21033   2021; 52 - 3 | Pages 147 - 151

17.Erken Membran Rüptürünün Preterm Bebeklerde Morbi̇di̇te ve Mortali̇te Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n Araştırılması
Leyla Daban Kolsuz, Bilge Demirel, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin, Fahri Ovalı
2013; 44 - 4 | Pages 221 - 226

CASE REPORT
18.Acute dystonia after domperidone use: A rare and an unexpected side effect
Salih Demirhan, Özlem Erdede, Rabia Gönül Sezer Yamanel
doi: 10.14744/zkmj.2021.73644   2021; 52 - 2 | Pages 109 - 111

ORIGINAL RESEARCH
19.Importance of Cervical Cytology in Patients with Postcoital Bleeding

2018; 49 - 3 | Pages 60 - 65

CASE REPORT
20.Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu
Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu, Kadir Güzin, Birsen Konukçu
2013; 44 - 3 | Pages 146 - 149

LookUs & Online Makale