E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
Travmatik Dalak Yaralanması ve Akut Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(1): 48-50

Travmatik Dalak Yaralanması ve Akut Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu

Tamer Sekmenli1, Metin Gündüz2, Ilhan Çiftçi1
1Selcuk University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
2Konya Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic

Acute appendicitis which can be seen at any age is a common acute abdominal reason is during the puberty at the top. Appendix vermiformis obstruction is the most common reason of acute appendicitis. Fecaloma, lymphoid hyperplasia, foreign body, carcinoid tumour,and intestinal parasites are the common underlying reasons of obstruction. Trauma and appendicitis are the most common two consulted issues in pediatric emergency services. There are few cases about appendicitis developing after a blunt abdominal trauma in the current literature. Up on the delermination of incidental acute appendicitis in an eleven year old patient who was being operated for spleen laceration caused by an extravehicular traffic accident, splenectomy and appendectomy were performed. A throughout and detailed abdominal exploration should be performed in patients who undergo operations due to abdominal trauma in order to determine jurther abnormalities.

Keywords: Traumatic spleen, appendicitis, child

Travmatik Dalak Yaralanması ve Akut Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu

Tamer Sekmenli1, Metin Gündüz2, Ilhan Çiftçi1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Akut apandisit her yaşta görülebilen bir akut batın nedeni olup, puberte çağında bu nedenler arasında birinci sıradadır. Appendiks lümeni obstrüksiyonu, akut apandiste yol açan en sık sebeptir. Obstrüksiyon nedeni sıklıkla fekalom, lenjoid hiperplazi, yabancı cisimler, karsinoid tümör ve intestinal parazitlerdir. Travma ve apandisit, çocuk yaş grubunda acil serviste cerrahi konsultasyon yapılan en sık iki durumdur. Literatürde künt abdominal travma sonrası akut apandisit gelişen çok az sayıda olgu bildirilmektedir.]] yaşındaki araç dışı trafik kazası sonucu oluşan travmatik dalak laserasyonu nedeniyle operasyona alınan hastada, insidental akut apandisit tespit edilmesi üzerine splenektomi ve apendektomi yapıldı. Olgu, klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri ile sunuldu. Karın travması nedeniyle opere edilen hastalarda eşlik edebilecek ilave anormalliklerin tespiti amacıyla ayrıntılı batın eksplorasyonu yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Travmatik dalak, appandisit, çocuk

Tamer Sekmenli, Metin Gündüz, Ilhan Çiftçi. Travmatik Dalak Yaralanması ve Akut Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(1): 48-50

Corresponding Author: Ilhan Çiftçi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale