E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 4 Year: 2023

Quick Search
Makrozomik Gebeliklerin Doğum Şekilleri ve Sonuçları [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 46-52

Makrozomik Gebeliklerin Doğum Şekilleri ve Sonuçları

Mehmet Gül1, Erbil Çakar2, Oya Demirci2, Oya Pekin2, Hamdullah Sözen3, Doğan Vatansever2, Arif Aktuğ Ertekin2
1Gynecology and Obstetrics Clinic, Şarkikaraağaç State Hospital, Isparta
2Gynecology and Obstetrics Clinic, Zeynep Kamil Obstetrics and Pediatrics Training and Research Hospital, Istanbul
3Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul Medical Faculty, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate the mode of deliveries and consequences of macrosomic pregnancies.
METHODS: The birth records between 1 st of January 2006 and 31 st of december 2008 in Obstetric Clinic of Zeynep Kamil Women’s Health and Children Diseases Education and Research Hospital, were rewieved retrospectively. Study group was composed of with bith weight 4000 g and above, and the control group was composed of with birth weight between 2500-3999 g randomly selected pregnancies at the same time period.
RESULTS: According t he birth records between 1 st of January 20 06 and 31 st of december 2008 in Obstetric Clinic of Zeynep Kamil Women’s Health and Children Diseases Education and Research Hospital, the insidance of macrosomia (≥ 4kg) was found as 5,15%. Ultrasound to predict the weight over 4000 grams, compared to normal birth weight infants were less successful. cpd, was the primary risk factor and indication for primary cesarean section. The duration of labour was longer and caeserean section rate was higher viewed in the cases with oxytocin infused and in macrosomic group. Shoulder dystocia was more prevalent in macrosomic infants and cases with diabetes. Uterine atony was only prevalent in macrosomic pregnancies. Fetal trauma, in the cases with shoulder dystocia and who delivered vaginally were more prevalent. The rate of perinatal mortality in the study group was 0.51%, and none in the control group
DISCUSSION AND CONCLUSION: Estimated fetal weight with ultrasound in macrosomic group was less successful and cesarean section rate was high, and also
in cases delivered vaginally shoulder dystocia and fetal trauma was more frequently observed in macrosomic group.

Keywords: macrosomia, estimated fetal weight, shoulder dystocia, fetal trauma

Makrozomik Gebeliklerin Doğum Şekilleri ve Sonuçları

Mehmet Gül1, Erbil Çakar2, Oya Demirci2, Oya Pekin2, Hamdullah Sözen3, Doğan Vatansever2, Arif Aktuğ Ertekin2
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi, Isparta
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Makrozomik bebeklerin doğum şekli ve sonuçlarının incelenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ndeki 01/01/2006 ve 31/12/2008 tarihleri arasındaki doğum kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışma grubu, doğum ağırlığı 4000 gr ve üzeri olan gebelikler, kontrol grubu
ise doğum ağırlığı 2500-3999 gr arasında olan, aynı dönemde doğum yapan gebelikler arasından randomize olarak seçilmiştir.
BULGULAR: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ndeki 01/01/2006 ve 31/12/2008 tarihleri arasındaki doğum kayıtları retrospektif olarak incelendiğinde makrozomik bebek (≥4kg) insidansı % 5,15 olarak bulunmuştur.. Ultrasonografi ile iri bebeklerin ağırlığını tahmin etmek, normal doğum ağırlıklı bebeklere göre daha başarısız bulundu. Primer sezeryan için iri bebek/ cpd başlıca risk faktörü ve endikasyonu olarak belirlendi. İri bebek grubunda ve oksitosin uygulananlarda
travay süresi ve sezaryen oranı daha yüksek tespit edildi. Uterin atoni iri bebeklerde, omuz distosisi ise yine iri bebeklerde ve diyabeti
olanlarda sık izlendi. Fetal travma, omuz distosisi olanlarda ve vajinal doğum yapanlarda daha sık gözlendi. Perinatal mortalite iri bebek grubunda % 0,51 oranında izlenirken kontrol grubunda izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografi ile fetal ağırlıkları daha başarısız öngörülen makrozomik bebeklerde sezaryen daha yüksek oranda tespit edilmiştir ve bu grupta vajinal doğum yapanlarda omuz distosisi ve fetal travma daha sık izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: makrozomi, tahmini fetal ağırlık, omuz distosisi, fetal travma

Mehmet Gül, Erbil Çakar, Oya Demirci, Oya Pekin, Hamdullah Sözen, Doğan Vatansever, Arif Aktuğ Ertekin. Makrozomik Gebeliklerin Doğum Şekilleri ve Sonuçları. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 46-52

Corresponding Author: Erbil Çakar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale