E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
Comparison of the Effect of Two Different Routes of Hysterectomy Surgeries on the Pulmonary Function: Laparoscopic Versus Abdominal [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 216-220 | DOI: 10.16948/zktipb.714679

Comparison of the Effect of Two Different Routes of Hysterectomy Surgeries on the Pulmonary Function: Laparoscopic Versus Abdominal

Resul Karakuş1, Enis Özkaya1, Ahter Tanay Tayyar1, Doğukan Yıldırım2, Ebru Çöğendez1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Zeynep Kamil Women and Children’s Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkiye
2Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Kartal Lutfu Kirdar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to compare pre and post-operative pulmonary function between women who underwent laparoscopic or abdominal hysterectomy.
METHODS: We prospectively collected data between January 2015 and November 2016 at Health Sciences University Zeynep Kamil Women and Children’s Diseases Training and Research Hospital. Patients who were admitted to the Obstetrics and Gynecology clinic with a hysterectomy indication were non-randomly allocated into 2 groups as the laparoscopy group (n=24) and the open surgery group (n=26) according to patient priorities and surgeons’ preference. Patients who had already undergone an abdominal operation and systemic disorders were excluded from the study. Pulmonary function tests were assessed and compared preoperatively and at postoperative day five.
RESULTS: There were significant changes in majority of the parameters of pulmonary function test after surgery compared to
baseline measurements except PaCO2, PaO2 and SaO2 levels in group of women who underwent total abdominal hysterectomy.
There were significant changes in majority of the parameters of pulmonary function test after surgery compared to baseline measurements except PaCO2 levels in group of women who underwent total laparoscopic hysterectomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both laparoscopic and abdominal hysterectomies were associated with deteriorated pulmonary function tests.

Keywords: histerektomi, solunum fonksiyon testi

İki Farklı Histerektomi Cerrahisi Yönteminin Solunum Fonksiyonuna Etkisinin Karşılaştırılması: Laparoskopik veya Abdominal

Resul Karakuş1, Enis Özkaya1, Ahter Tanay Tayyar1, Doğukan Yıldırım2, Ebru Çöğendez1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik veya abdominal histerektomi uygulanan kadınlarda ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 - Kasım 2016 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prospektif olarak veri topladık. Histerektomi endikasyonu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran hastalar, hasta öncelikleri ve cerrahların tercihine göre rastgele olarak laparoskopi grubu (n= 24) ve açık cerrahi grubu (n= 26) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Karın ameliyatı geçiren hastalar ve sistemik bozukluklar çalışma dışı bırakıldı. Solunum fonksiyon testleri değerlendirildi ve ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 5. gündeki değerler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Total abdominal histerektomi uygulanan kadınlarda PaCO2, PaO2 ve SaO2 düzeyleri hariç cerrahi sonrası solunum fonksiyon testi parametrelerinin çoğunda bazal ölçümlere göre anlamlı değişiklikler vardı. Total laparoskopik histerektomi uygulanan kadınlarda PaCO2 düzeyleri hariç cerrahi sonrası solunum fonksiyon testi parametrelerinin çoğunda bazal ölçümlere göre anlamlı değişiklikler vardı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem laparoskopik hem de abdominal histerektomiler bozulmuş solunum fonksiyon testleri ile ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: pulmonary function test, laparoscopic hysterectomy, abdominal hysterectomy

Resul Karakuş, Enis Özkaya, Ahter Tanay Tayyar, Doğukan Yıldırım, Ebru Çöğendez. Comparison of the Effect of Two Different Routes of Hysterectomy Surgeries on the Pulmonary Function: Laparoscopic Versus Abdominal. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 216-220

Corresponding Author: Enis Özkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale