E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 2 Year: 2023

Quick Search
Yenidoğan Döneminde Hidrops Fetalis ve Mobitz Tip 2 ile Prezente Olan Biventriküler Noncompaction Kardiyomyopati Olgusu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 79-82

Yenidoğan Döneminde Hidrops Fetalis ve Mobitz Tip 2 ile Prezente Olan Biventriküler Noncompaction Kardiyomyopati Olgusu

Didem Çaktır Arman, Elif Özalkaya, Taner Yavuz, Hande Özgün Karatepe, Tuğba Gürsoy, Hüsnü Fahri Ovalı, Güner Karatekin
Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, Child Health and Diseases Clinic, Istanbul

Myocardial nonkompaction is a genetic primary cardiomyopathy whıch develops as a result of the arrest of normal embroyogenesis of the endocardium and myocardium. A thirty-five-week old male newborn has the intrauterine diagnosis of AV block and bradycardia. The APGAR score was 4 points at 1 minute after birth. He was resuscitated at the delivery room because of bradycardia. The ECG on admission showed mobitz type 2 AV block. An echocardiography showed biventricular noncompaction cardiomyopathy. At the follow-up the patient without O2 need and inotropic support with ongoing intermittent arrhythmia, connected to the cardiology outpatient clinic. In this case report we aimed to present the patient with a dignosis of bi-ventricular noncompaction cardiomyopathy presenting with mobitz type 2 atrioventricular block and hidrosp fetalis.

Keywords: newborn, nonkompaction kardiyomyopati

Yenidoğan Döneminde Hidrops Fetalis ve Mobitz Tip 2 ile Prezente Olan Biventriküler Noncompaction Kardiyomyopati Olgusu

Didem Çaktır Arman, Elif Özalkaya, Taner Yavuz, Hande Özgün Karatepe, Tuğba Gürsoy, Hüsnü Fahri Ovalı, Güner Karatekin
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Miyokardiyal nonkompaction endokard ve myokardın normal embriyogenezisin duraklaması sonucu oluşan genetik primer kardiyomyopatidir. Otuzbeş haftalık erkek olgunun intrauterin AV blok ve bradikardi tanısı vardı. 1. dakikada APGAR skoru 4’tü. Doğum odasında bradikardisi nedeni ile resusite edildi. Geliş EKG’sinde mobitz tip 2 av blok saptandı. Çekilen EKO’da nonkompaction kardiyomyopati saptandı. İzleminde 02 ihtiyacı gerileyen, inotrop desteği olmayan, aritmisi aralıklı devam eden hasta kardiyoloji polikliniğine bağlanarak taburcu edildi. Biz bu olgu sunumunda hidrosp fetalis ve mobitz tip 2 atrioventriküler blok ile prezente olan biventriküler nonkompaction tanısı alan hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, nonkompaction kardiyomyopati

Didem Çaktır Arman, Elif Özalkaya, Taner Yavuz, Hande Özgün Karatepe, Tuğba Gürsoy, Hüsnü Fahri Ovalı, Güner Karatekin. Yenidoğan Döneminde Hidrops Fetalis ve Mobitz Tip 2 ile Prezente Olan Biventriküler Noncompaction Kardiyomyopati Olgusu. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 79-82

Corresponding Author: Elif Özalkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale