E-ISSN 2757-8062
Volume: 52 Issue: 4 Year: 2021

Quick Search
Endometrial Polip Ön Tanılı Hastalarda Histeroskopi Sonuçlarımız [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 183-185

Endometrial Polip Ön Tanılı Hastalarda Histeroskopi Sonuçlarımız

Hasan Terzi, Ahmet Kale, M. Akif Sargın
Derince Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, Kocaeli

INTRODUCTION: A retrospective evaluationof the effectiveness of hysteroscopy in patients with a diagnosis of endometrial polyps
METHODS: We conducted a retrospective study of 64 premenopausal and postmenopausal patients seen at a Education and Research Hospital from November 2011 to February 2012. Patients underwent transvaginal ultrasonography and hysterescopy as part of endometrial cavity evaluation.
RESULTS: Mean gestational age of patients was 49.4±8.78. Twenty six (%40.6) patients diagnosed as endometrial polyp, 14 (%21.9) patients endometrial disorders, 11 (%17.2) diagnosed as atrophic endometrium, 6 (%9.4) patients diagnosed as submucous myoma, 5 (%7.8) patients diagnosed as endometrial hyperplasia, 1 (%1.6) patients diagnosed as endometrial adenocarcinoma; 1 (%1.6) patients diagnosed as cervical polyp at hysterescopy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hysteroscopy is today a valuable tool in diagnosis of endometrial pathology in premenopausel and postmenopausel patients.

Keywords: polyps, hysteroscopy, ultrasonoraphy

Endometrial Polip Ön Tanılı Hastalarda Histeroskopi Sonuçlarımız

Hasan Terzi, Ahmet Kale, M. Akif Sargın
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometrial polip öntanısı almış olgularda histeroskopi etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2011 ve Şubat 2012 tarihleri arasında kliniğimizde görülen; premenopozal ve postmenopozal 64 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Endometrial kaviteyi değerlendirmek için transvajinal ultrasonografi ve histeroskopi uygulandı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 49.4±8.78 yıl. 26 (%40.6) hastada endometrial polip, 14 (%21.9) hastada siklus düzensizliklerine bağlı endometrial değişiklikler, 11 (%17.2) hastada atrofik endometrium, 6 (%9.4) hastada submüköz myom, 5 (%7.8) hastada endometrial hiperplazi, 1 (%1.6) hastada endometrium adenokarsinomu, 1 (%1.6) hastada servikal polip saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Histeroskopi; premenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrial patoloji tanısında önemli bir yardımcı yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: polip, histeroskopi, ultrasonografi

Hasan Terzi, Ahmet Kale, M. Akif Sargın. Endometrial Polip Ön Tanılı Hastalarda Histeroskopi Sonuçlarımız. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 183-185

Corresponding Author: M. Akif Sargın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale