E-ISSN 2757-8062
Volume: 55 Issue: 2 Year: 2024

Quick Search
Placental Drainage Versus No Placental Drainage After Vaginal Delivery in the Management of Third Stage of Labour: A Randomized Study [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 26-29

Placental Drainage Versus No Placental Drainage After Vaginal Delivery in the Management of Third Stage of Labour: A Randomized Study

Evrim Bostancı Ergen, Çetin Kılıççı, Pınar Kumru, Çiğdem Yayla Abide, Ezgi Darıcı, Mustafa Eroğlu
Zeynep Kami̇l Women and Child Diseases Education and Research Hospital, Child Health and Diseases, Istanbul

INTRODUCTION: To asses the effectiveness of placental blood drainage after spontaneous vaginal delivery in reducing the duration, the pain and blood loss during third stage of labour against no placental drainage.
METHODS: In this randomized controlled study, 222 pregnant women who admitted to Zeynep Kamil Women and Children’s Health Training and Research Hospital from December 2016 and July 2017 were included. They were randomized into study(111) or control(111) group when they delivered vaginally. In study group; umbilical cord was clamped from fetal side but unclamped from maternal side. After that unclamped side of umblical cord was left open to drain the blood until the flow stopped. In control group the umblical cord was clamped both sides.
RESULTS: The duration of third stage of labour was 18,39±6,85 min in the study group and 22,78±5,90 min in the control group(p<0,0001). The mean blood loss in study group was 212,75±12,1 and was 308,42±18,4 ml in the control group(p<0,0001). The mean respective visual analog scale (VAS) scores in study group and control group were 5,65 and 6,58 (p<0,0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Placental blood drainage was effective in reducing the duration of the third stage of labour, the blood loss in the third stage of labour, and also the pain in the third stage of labour.

Keywords: placental drainage, duration, third stage of labour, pain, blood loss

Plasental Drenajın Vajinal Doğumun Üçüncü Aşamasının Yönetiminde Etkinliğinin Karşılaştırılması

Evrim Bostancı Ergen, Çetin Kılıççı, Pınar Kumru, Çiğdem Yayla Abide, Ezgi Darıcı, Mustafa Eroğlu
Zeynep Kami̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Spontan vajinal doğum sonrasında plasental drenajın etkinliğini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu randomize kontrollü çalışmaya, Aralık 2016 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 222 gebe kadın dahil edildi. Spontan vajinal doğum sonrasında olgular çalışma (111) veya kontrol (111) grubu olarak randomize edildi. Çalışma grubunda; Göbek kordonun fetal yönü klemplendi, maternal tarafı akış duruncaya kadar kanı boşaltmak için açık bırakıldı. Kontrol grubunda umblikal kord her iki taraftan kleplendi.
BULGULAR: Doğumun üçüncü evresinin süresi çalışma grubunda 18,39 ± 6,85 dk, kontrol grubunda 22,78 ± 5,90 dk idi (p <0,0001). Çalışma grubunda ortalama kan kaybı 212,75 ± 12,1 olup kontrol grubunda 308,42 ± 18,4 ml idi (p <0,0001). Çalışma ve kontrol grubunda VAS skorları 5,65 ve 6,58'dir (p <0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plasental drenaj, doğumun üçüncü evresinin süresini, doğumun üçüncü evresindeki kan kaybını ve doğumun üçüncü evresindeki ağrıyı azaltmada etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: plasenta drenaj, doğumun üçüncü evresi, kan kaybı

Evrim Bostancı Ergen, Çetin Kılıççı, Pınar Kumru, Çiğdem Yayla Abide, Ezgi Darıcı, Mustafa Eroğlu. Placental Drainage Versus No Placental Drainage After Vaginal Delivery in the Management of Third Stage of Labour: A Randomized Study. Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 26-29

Corresponding Author: Evrim Bostancı Ergen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale