E-ISSN 2757-8062
Volume: 55 Issue: 2 Year: 2024

Quick Search
Akciğere Metastaz Yapan Koryokarsinom ve Yoğun Bakım [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(4): 165-169

Akciğere Metastaz Yapan Koryokarsinom ve Yoğun Bakım

Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Ersan Şensoy, Gözde Ateş, Serkan Tulgar, Mustafa Tekin
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada 39 yaşında, akciğerde çoklu metastazlarla ortaya çıkan bir koryokarsinom olgusu kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın endometriyal kürtajdan sonra vajinal kanama devam ediyordu. Serum Human Chorionic Gonodotrpin (HCG) seviyesi 57463 mIU/mL idi. Yoğun bakım ünitesine kabulünde hasta taşipneik, hipoksemikti ve akciğer grafisinde çok sayıda bilateral metastatik lezyonlar mevcuttu. Akut respiratuvar distres sendromu nedeniyle entübe edilerek mekanik ventilasyon uygulandı. Hastaya akciğere metastaz yapan koryokarsinom tanısı kondu. Hasta reanime edilirken eş zamanlı kemoterapi kürleri başlatıldı. Yoğun bakım ünitesine girişinden 21 gün sonra hasta klinik olarak düzelme gösterdi. Medikal onkoloji kliniğine devredildi. Medikal onkoloji kliniğine devredildikten yirmi dört gün
sonra hasta solunum yetmezliği ve febril nötropeni nedeniyle kaybedildi. Yüksek riskli koryokarsinom olgularında çoklu ilaç kemoterapisinin onkolojik yoğun bakım ünitelerinde yapılması gerektiği kanaatine vardık.

Keywords: Koryokarsinom, akciğer metastazı, yoğun bakım

Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Ersan Şensoy, Gözde Ateş, Serkan Tulgar, Mustafa Tekin. Akciğere Metastaz Yapan Koryokarsinom ve Yoğun Bakım. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(4): 165-169

Corresponding Author: Elif Bombacı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale