E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
A Rare Cause of Persistent Wheezing: Pulmonary Artery Sling [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(2): 75-80 | DOI: 10.16948/zktb.94215

A Rare Cause of Persistent Wheezing: Pulmonary Artery Sling

Cemil Kaya1, Bülent Güzel2, Kenan Yılmaz3, Ali Yıldırım4
1Sanliurfa Children's Hospital, Children's Health and Disease Clinic, Sanliurfa, Turkey
2Suruç State Hospital, Children's Health and Disease Clinic, Sanliurfa, Turkey
3Sanliurfa Children's Hospital, Children's Nephrology Clinic, Sanliurfa, Turkey
4Sanliurfa Children's Hospital, Children's Cardiology Clinic, Sanliurfa, Turkey

Sekiz aylık erkek çocuk Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine düzelmeyen hışıltı nedeniyle yönlendirildi. Hastanın hikâyesinden şikâyetlerinin doğumun birinci ayından itibaren mevcut olduğu öğrenildi. Hastada persistan wheezing tespit edilmesi nedeniyle kardiyak değerlendirme yapılması amacıyla tarafımıza sevk edildi. Hastanın kardiyak muayenesinde mezokardiyak odakta 4/6 pansistolik üfürümü mevcuttu.
Ekokardiyografide ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus ve sol pulmoner arterinin sağ pulmoner arterden köken aldığı tespit edildi. Hastanın kontrastlı toraks tomografisinde sol pulmoner arterin sağ pulmoner arterden köken aldığı arkaya doğru ilerleyerek trakea ve özefagus arasından geçerek sol akciğer hilusuna ilerlediği tespit edildi. Trakeanın bu bölgede 3 mm’ye kadar daraldığı izlendi.

Keywords: infant, wheezing, pulmonary sling

Cemil Kaya, Bülent Güzel, Kenan Yılmaz, Ali Yıldırım. A Rare Cause of Persistent Wheezing: Pulmonary Artery Sling. Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(2): 75-80

Corresponding Author: Ali Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale