E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 4 Year: 2022

Quick Search
Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary: A Case Report [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(3): 103-106 | DOI: 10.16948/zktipb.272955

Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary: A Case Report

Gonca Uğurlu Pakay1, Kaan Pakay1, Canan Kabaca Kocakuşak1, Ateş Karateke1, Özden Us2, Hatice Öztürkmen2, Ecmel Kaygusuz3
1Zeynep Kamil Gynecology and Obstetrics Clinic, Gynecology and Obstetrics Clinic of Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital, Istanbul
2Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul
3Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul

Overin sklerozan stromal tümörü (SST), over seks kord tümörleri içinde sınıflandırılan ve oldukça nadir görülen benign karakterli bir tümördür. Bu tümörler çoğunlukla 20-40 yaş aralığında görülürler, ancak az sayıda olguda postmenopozal dönemde ya
da çocukluk döneminde görülebilirler. 13 yaşında anormal uterin kanama ve dismenore yakınması ile başvuran adolesan kızda, alt batın
ultrasonografisi (USG) ve pelvik manyetik rezonans görüntülemede (MRG) unilateral heterojen kistik kitle tespit edilmiştir. Bu makalede benign sklerozan stromal tümör olgusunun, görüntüleme, operasyon, histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı sunulmuştur.

Keywords: adolescent, ovarian, sclerosing stromal tumor

Gonca Uğurlu Pakay, Kaan Pakay, Canan Kabaca Kocakuşak, Ateş Karateke, Özden Us, Hatice Öztürkmen, Ecmel Kaygusuz. Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary: A Case Report. Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(3): 103-106

Corresponding Author: Gonca Uğurlu Pakay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale