E-ISSN 2757-8062
Volume : 41 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 41 (2)
Volume: 41  Issue: 2 - 2010
ORIGINAL RESEARCH
1.Histolojik Koioamniotin Erken Doğum Üzerindeki Etkisi
Oya Demirci, Özlem Bozoklu, Elif Demirci, Semih Tuğrul, Ayşe Gürbüz, Sadiye Eren, Handan Çetiner
Pages 59 - 63
Abstract |Full Text PDF

2.Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Dağılımı
Güner Karatekin, Mithat Günaydın
Pages 73 - 76
Abstract |Full Text PDF

3.Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Bir Gebede Intrauterin Fetal Ölüm: Olgu Sunumu
Oya Pekin, Mehmet Reşit Asoğlu, Selçuk Selçuk, Ayşen Gürüz, Semih Tuğrul
Pages 95 - 98
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
4.Kistik Fibroziste Atipik Kolonizasyon
Rabia Gönül Sezer, Ilke Özahi Ipek, Abdulkadir Bozaykut, Lale Pulat Seren, Cem Paketçi, Ilhan Asya Tanju
Pages 99 - 102
Abstract |Full Text PDF

5.Transvers Testiküler Ektopili Bilateral İnmemiş Testis Olgusu
Gülşen Ekingen, Burak Erkuş, Bülent Azman
Pages 103 - 105
Abstract |Full Text PDF

6.Akut Gastrik Dilatasyona Bağlı Mide Perforasyonu, Olgu Sunumu
Osman Z. Karakuş, Çiğdem Atılgan
Pages 107 - 109
Abstract |Full Text PDF

7.Yenidoğan Döneminde Kapalı Meniingomiyelosele Eşlik Eden Siringomiyeli Vakası
Elif Özalkaya, Aslı Memişoğlu, Didem Çaktır Arman, Tuğba Gürsoy, Hüsnü Fahri Ovalı, Güner Karatekin
Pages 111 - 113
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale