E-ISSN 2757-8062
Volume : 40 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(2): 57-62

Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler

Nevin Şahin1, Hüsniye Dinç2, Melike Dişsiz3
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
2İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
3Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


Nevin Şahin, Hüsniye Dinç, Melike Dişsiz. Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler. Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(2): 57-62

Corresponding Author: Nevin Şahin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale