E-ISSN 2757-8062
Volume : 42 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Yarım Yüzlü Bebek: Dev Servikal Teratom Olgusu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 143-146

Yarım Yüzlü Bebek: Dev Servikal Teratom Olgusu

Ceyhan Şahin, Ayşenur Cerrah Celayir, Cengiz Gül, Neslihan Gülçin
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

INTRODUCTION: Teratomlar her üç germ yaprağından köken alan tümörlerdir ve servikal teratomlar tüm neonatal teratomların yaklaşık % 3’ünü oluşturmaktadırlar. Çoğu doğumda belirgindir, ancak antenatal US’nin yaygın kullanılmaya başlanması ile antenatal dönemde
tanı konulan servikal teratom olgularının sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmada nadir görülen dev servikal teratom olgularına dikkat çekmek amaçlanmıştır.
METHODS: 30 haftalık 1500 gr prematüre doğan kız bebekte, prenatal 22. haftada fetal US’de boyun ön kısmında heterojen yapılı kitle
tespit edildi. İki hafta sonra çekilen fetal MR’da boyun orta hat anteriorunda solid ve kistik bileşenlerden oluşan kitlesel lezyonun çene
altından supraklavikular bölgeye kadar uzanım gösterdiği izlendi. Fetal distres gelişmesi nedeniyle acil olarak sezaryen ile doğurtulan olgu solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilerek çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesine interne edildi. Dördüncü saat içerisinde kardiopulmoner arrest gelişen olgunun postmortem yapılan biyopsi sonucu matur teratom olarak bildirildi.
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION: Servikal teratomlar nadir görülürler ve boyutları büyüdükçe mortalite riski artmaktadır. Özellikle prenatal tanılı servikal teratomlarda
doğum esnasında gerekli önlemler alınmalı, çocuk cerrahı, pediatrist ve anestezist doğum anından itibaren ekipte hazır bulunmalıdır. Multidisipliner yaklaşımla hastanın solunum yolu obstruksiyonundan kaybı önlenebilir ve tedavisi için zaman kazanılabilir

Keywords: sitrüllinemi, yenidoğan, metabolik hastalıklar

Ceyhan Şahin, Ayşenur Cerrah Celayir, Cengiz Gül, Neslihan Gülçin. Yarım Yüzlü Bebek: Dev Servikal Teratom Olgusu. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 143-146

Corresponding Author: Ayşenur Cerrah Celayir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale