E-ISSN 2757-8062
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Nörojenik ve İdiopatik Detrusör Aşırı Aktivitesinin Ürodinami Ölçümlerindeki Farklılıkları [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2007; 38(4): 131-133

Nörojenik ve İdiopatik Detrusör Aşırı Aktivitesinin Ürodinami Ölçümlerindeki Farklılıkları

Arman Özdemir1, Çetin Çam1, Ateş Karateke1, Turhan Aran2, Nihal Dolgun1, Reyhan Ayaz1
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ağrı Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi


Arman Özdemir, Çetin Çam, Ateş Karateke, Turhan Aran, Nihal Dolgun, Reyhan Ayaz. Nörojenik ve İdiopatik Detrusör Aşırı Aktivitesinin Ürodinami Ölçümlerindeki Farklılıkları. Zeynep Kamil Med J. 2007; 38(4): 131-133

Corresponding Author: Arman Özdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale