E-ISSN 2757-8062
Volume : 41 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Pediyatrik Yaş Grubunda İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Gram Negatif Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Direnci [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(3): 137-141

Pediyatrik Yaş Grubunda İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Gram Negatif Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Direnci

Kadriye Kart Yaşar1, Filiz Pehlivanoğlu1, Gönül Şengöz2
1Uzman Doktor, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Doçent Doktor, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği


Kadriye Kart Yaşar, Filiz Pehlivanoğlu, Gönül Şengöz. Pediyatrik Yaş Grubunda İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Gram Negatif Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(3): 137-141

Corresponding Author: Kadriye Kart Yaşar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale