E-ISSN 2757-8062
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Ayaktan Antibiyoterapi ile Tedavi Edilen Bir Renal Apse Olgusu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 143-145

Ayaktan Antibiyoterapi ile Tedavi Edilen Bir Renal Apse Olgusu

Ayhan Söğüt1, Sevde Uslu1, Ibrahim Adaletli2, Murat Elevli1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı


Ayhan Söğüt, Sevde Uslu, Ibrahim Adaletli, Murat Elevli. Ayaktan Antibiyoterapi ile Tedavi Edilen Bir Renal Apse Olgusu. Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 143-145

Corresponding Author: Ayhan Söğüt
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale