E-ISSN 2757-8062
Volume : 36 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Cerrahi Yenidoğanları Nasıl Besliyoruz? [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(4): 165-168

Cerrahi Yenidoğanları Nasıl Besliyoruz?

Zekeriya Ilçe1, Burak Argun2, Sinan Celayir2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,


Zekeriya Ilçe, Burak Argun, Sinan Celayir. Cerrahi Yenidoğanları Nasıl Besliyoruz?. Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(4): 165-168

Corresponding Author: Zekeriya Ilçe
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale