E-ISSN 2757-8062
Volume : 39 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Üriner Stres İnkontinans Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Tedavi Yöntemlerinde Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(3): 101-110

Üriner Stres İnkontinans Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Tedavi Yöntemlerinde Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

Özgür Dündar1, Cem Kınık2, Murat Muhcu1, Ferhat Ateş3, Ali Rüştü Ergür1, Ercüment Müngen1, Mehmet Vedat Atay1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Mevki Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İzmir
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul


Özgür Dündar, Cem Kınık, Murat Muhcu, Ferhat Ateş, Ali Rüştü Ergür, Ercüment Müngen, Mehmet Vedat Atay. Üriner Stres İnkontinans Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Tedavi Yöntemlerinde Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(3): 101-110

Corresponding Author: Özgür Dündar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale