E-ISSN 2757-8062
Volume : 41 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Umbilikal Kord Morfometrisi ile Fetal ve Maternal Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(3): 129-135

Umbilikal Kord Morfometrisi ile Fetal ve Maternal Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Rengin Kosif1, Ülkü Bayar2, Mustafa Başaran2, Şener Gezer2, Dündar Kaçar3, Aysu Kıyan4
1Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
3Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
4Faculty of Medicine, Department of Public Health, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey


Rengin Kosif, Ülkü Bayar, Mustafa Başaran, Şener Gezer, Dündar Kaçar, Aysu Kıyan. Umbilikal Kord Morfometrisi ile Fetal ve Maternal Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(3): 129-135

Corresponding Author: Rengin Kosif
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale