E-ISSN 2757-8062
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Kanser Kök Hücresi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 190-196

Kanser Kök Hücresi

Şule Ayla1, Gülperi Öktem2, Gamze Tanrıverdi3, Ayhan Biliri4
1Zeynep Kamil Gynecology and Obstetrics RTH, IVF Department
2Ege University Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department.
3İ.Ü. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department.
4Istanbul University Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department

There has been a growing important in recent years in the role stem cells play in health and disease. In the cancer tissue, this population of long lived cells with extraordinary expansion potential has been called tumor initialing cells or cancer stem cells (CSCs). It ıs thought that CSCs are responsible for these aggressive and reccurent tumors.Research has been increasing in recent years into the application of stem cell biology to clinical medicine, particularly it’s role in the evolution and metastasis tumours.Cancer stem cell may have a specific role in tumour metastasis, and their understanding may provide insight into the development of predictive and prognostic markers, future studies shoul lead to development of CSCs targeted therapies for cancer treatment.

Keywords: Stem cell, Cancer stem cell, Cancer stem cell markers, Notch, Wnt/β, katenin

Kanser Kök Hücresi

Şule Ayla1, Gülperi Öktem2, Gamze Tanrıverdi3, Ayhan Biliri4
1Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum EAH, Tüp Bebek Bölümü
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.,
3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.,
4İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD

Kök hücrelerin sağlıklı organizma ve hastalıklar üzerindeki rolü son yıllarda yapılan çalışmalarda önemli gelişmelere neden olmuştur. Kanser
dokusunda, patogenezden sorumlu tutulan artmış büyüme potansiyeline sahip, uzun ömürlü hücre popülasyonu kanser kök hücreleri (KKH) olarak adlandırılırlar. KKH’lerinin kemoterapiye dirençli, saldırgan ve tekrarlayan tümörlerden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Klinik tıpta hücre biyolojisine dair bildirimler artmıştır, özellikle tümör metastazı ile gelişmelerde önemli bir rol oynamaktadır. Kanser kök hücreleri tümör metastazında önemli bir role sahip olabilir ve prognostik belirleyiciler anlaşıldığı takdirde gelecekte yapılacak çalışmalar kanserin tedavisi için KKH’lerini hedef alan tedavilerin geliştirilmesine öncülük edecektir.

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, kanser kök hücre, kanser kök hücresi belirteçleri, Notch, Wnt/β, katenin.

Şule Ayla, Gülperi Öktem, Gamze Tanrıverdi, Ayhan Biliri. Kanser Kök Hücresi. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 190-196

Corresponding Author: Şule Ayla, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale