E-ISSN 2757-8062
Volume : 39 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Aynı Hastalarda Altı Aylık Aralarla Tekrarlanan Sperm Analizlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(4): 181-185

Aynı Hastalarda Altı Aylık Aralarla Tekrarlanan Sperm Analizlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Ranan Gulhan Aktas1, Naciye Arat1, Handan Ankaralı2, Kenan Sofuoğlu1, Tansel Çetinkaya1, Belgin Devranoğlu1, Arman Özdemir1, Selçuk Ayas1
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü


Ranan Gulhan Aktas, Naciye Arat, Handan Ankaralı, Kenan Sofuoğlu, Tansel Çetinkaya, Belgin Devranoğlu, Arman Özdemir, Selçuk Ayas. Aynı Hastalarda Altı Aylık Aralarla Tekrarlanan Sperm Analizlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(4): 181-185

Corresponding Author: Ranan Gulhan Aktas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale