E-ISSN 2757-8062
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Anti Müllerin Hormon Düzeylerinin İnvitro Fertilizasyonda Kullanımı [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(1): 27-31

Anti Müllerin Hormon Düzeylerinin İnvitro Fertilizasyonda Kullanımı

Namık Kemal Duru1, Seyit Temel Ceyhan1, Ibrahim Alanbay1, Murat Muhcu2, Uğur Keskin1, Iskender Başer1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İstanbul


Namık Kemal Duru, Seyit Temel Ceyhan, Ibrahim Alanbay, Murat Muhcu, Uğur Keskin, Iskender Başer. Anti Müllerin Hormon Düzeylerinin İnvitro Fertilizasyonda Kullanımı. Zeynep Kamil Med J. 2008; 39(1): 27-31

Corresponding Author: Namık Kemal Duru
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale