E-ISSN 2757-8062
Volume : 40 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımında Kadınların Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(2): 63-66

Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımında Kadınların Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Tuğba Yılmaz Esencan
Zeynep Kamil Hastanesi


Tuğba Yılmaz Esencan. Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımında Kadınların Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(2): 63-66

Corresponding Author: Tuğba Yılmaz Esencan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale