E-ISSN 2757-8062
Volume : 41 Issue : 1 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Ailelerin Ateş ve Febril Konvülsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(1): 1-8

Ailelerin Ateş ve Febril Konvülsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Nadir Girit, Habibe Altuğ
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul


Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Nadir Girit, Habibe Altuğ. Ailelerin Ateş ve Febril Konvülsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Zeynep Kamil Med J. 2010; 41(1): 1-8

Corresponding Author: Gülay Çiler Erdağ
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale