E-ISSN 2757-8062
Volume : 40 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
El ve Ayağın Polidaktilisi: Üç Olgunun Sunumu ve Polidaktili Olgularında Güncel Prenatal ve Postnatal Yaklaşımların Gözden Geçirilmesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(3): 139-141

El ve Ayağın Polidaktilisi: Üç Olgunun Sunumu ve Polidaktili Olgularında Güncel Prenatal ve Postnatal Yaklaşımların Gözden Geçirilmesi

Ismet Gün, Ercüment Müngen, Ali&775; Babacan, Murat Muhcu, Mertihan Kurdoğlu, Vedat Atay
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ismet Gün, Ercüment Müngen, Ali&775; Babacan, Murat Muhcu, Mertihan Kurdoğlu, Vedat Atay. El ve Ayağın Polidaktilisi: Üç Olgunun Sunumu ve Polidaktili Olgularında Güncel Prenatal ve Postnatal Yaklaşımların Gözden Geçirilmesi. Zeynep Kamil Med J. 2009; 40(3): 139-141

Corresponding Author: Ismet Gün
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale