E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 208-210

Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu

Mesut Polat, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Özgür Aydın Tosun, Resul Karakuş, Oya Pekin, Ahmet Semih Tuğrul
Zeynep Kamil Gynecology and Child Diseases Training and Research Hospital Perinatology Clinic

Body stalk anomaly is a rare fatal anomaly characterized by abdominal wall defects, scoliosis, short or absence of umblical cord. We reported a case of body stalk anomaly who were diagnosed prenatally. 28 year old case was referred to our hospital with a diagnosis of congenital anomaly. Ultrasonographic examination revealed a fetus, 16 weeks of gestation, with large abdominal wall defect (including liver, gallbladder, stomach, intestine and bladder), thoracolomber kifoscoliosis, short umblical cord with single artery. Pregnancy was terminated with the diagnosis of body stalk anomaly. Termination of the pregnancy should be considered in the management of this lethal anomaly. The differentional diagnosis and early prenatal diagnosis is important in the management of the other abdominal wall defects.

Keywords: Body stalk anomaly, prenatal diagnosis, ultrasonography

Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu

Mesut Polat, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Özgür Aydın Tosun, Resul Karakuş, Oya Pekin, Ahmet Semih Tuğrul
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği

Body stalk” anomalisi, karın ön duvar defekti, skolyoz, kısa göbek kordonu veya yokluğu ile karakterize nadir görülen fatal bir anomalidir. Burada ultrasonografik tanısı konulmuş body stalk anomalili olgu sunuldu. Yirmi sekiz yaşındaki gebe, antenatal kongenital anomali ön tanısı ile hastanemize refere edilmiştir. Ultrason ile incelemede batın ön duvarında geniş defekt (defekt içerisinde karaciğer, safra kesesi, mide, barsaklar ve mesane görüldü), torakolumbal kifoskolyoz, tek arter tek ven içeren kısa umblikal kordon gibi konjenital anomalilere sahip 16 haftalık fetus gözlendi ve body stalk anomalisi tanısı konuldu. Terapötik tahliye yapıldı. Body stalk anomalisi hayatla bağdaşmadığından gebeliğin sonlandırılması düşünülmelidir. Diğer anterior duvar defektlerinden ayırıcı tanısı ve erken prenatal tanısı tedavi planının belirlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Body stalk anomalisi, prenatal tanı, ultrasonografi

Mesut Polat, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Özgür Aydın Tosun, Resul Karakuş, Oya Pekin, Ahmet Semih Tuğrul. Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 208-210

Corresponding Author: Özgür Aydın Tosun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale