E-ISSN 2757-8062
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Arteryal Karaciğer Kanamalarında Acil Transkateteryal Arteryal Embolizasyonun Yararlılığı [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 133-136

Arteryal Karaciğer Kanamalarında Acil Transkateteryal Arteryal Embolizasyonun Yararlılığı

Savaş Demirbilek1, Ramazan Kutlu2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
3Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya


Savaş Demirbilek, Ramazan Kutlu. Arteryal Karaciğer Kanamalarında Acil Transkateteryal Arteryal Embolizasyonun Yararlılığı. Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 133-136

Corresponding Author: Savaş Demirbilek
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale