E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 1 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
To Compare Pregnancy Results of Patients with Or Without PcosWho Are Included Gnrh Agonist Long Protocol Treatment [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 19-22 | DOI: 10.16948/zktipb.616816

To Compare Pregnancy Results of Patients with Or Without PcosWho Are Included Gnrh Agonist Long Protocol Treatment

Alper Seyhan1, Kenan Sofuoğlu2, Merve Begüm Osmanlıoğlu3
1Tekirdağ State Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Department of Surgery, Tekirdag, Turkey
2Istanbul Zeynep Kamil Women and Children's Health Research Center, Istanbul, Turkey
3Medipol University of Istanbul, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Ovulation defects are the most common cause of woman infertility. Polycystic Ovary Syndrome is main cause of anovulatory infertility and most commonly seen endocrine pathology in fertile period of women. In infertile patients with PCOS, first choice of induction agent is Klomifen Citrate. Patients who do not response to Klomifen Citrate, exogen gonadotropines are used for induction. In our study we aimed to evaluate gonadotrophine doses, basaline FSH, E2, prolactine levels, mature oocyte number and pregnancy rates in GnRH Agonist Long Protocol treatment in patients who have PCOS or not.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: polycystic ovary syndrome, Gnrh agonist long protocol

Gnrh Agoist Uzun Protokol Tedavi Uygulanan Polikistik Over Sendromu Olan ve Olmayan Hastaların Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Alper Seyhan1, Kenan Sofuoğlu2, Merve Begüm Osmanlıoğlu3
1Tekirdağ Devlet Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
2İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadın infertilitesinin en sık nedeni ovulasyon bozukluklarıdır. Anovulatuar infertilitenin en temel nedeni Polikistik Over Sendromudur. Polikistik Over Sendromu fertil çağdaki kadınlarda görülen en sık endokrin bozukluktur. Polikistik Over Sendromlu infertil kişide ilk tercih ovulasyon indüksiyon ajanı Klomifen Sitrat’tır. Klomifen Sitrat’a yanıtsız olgularda eksojen gonadotropinler kullanılmaktadır. Çalışmamızda, GnRH Agonist Uzun Protokol uygulanan PKOS olan ve olmayan hastalarda gebelik sonuçları ve yanısıra kullanılan gonadotropin dozları, bazal FSH, E2, prolaktin değerleri, elde edilen matur oosit sayıları gibi parametreleri retrospektif olarak karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: polikistik over sendromu, gnrh agonist uzun protokol

Alper Seyhan, Kenan Sofuoğlu, Merve Begüm Osmanlıoğlu. To Compare Pregnancy Results of Patients with Or Without PcosWho Are Included Gnrh Agonist Long Protocol Treatment. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 19-22

Corresponding Author: Alper Seyhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale