E-ISSN 2757-8062
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
İndüksiyon Öncesi Transperineal Ultrasonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun İndüksiyon-Doğum Süresine Etkisi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 99-104

İndüksiyon Öncesi Transperineal Ultrasonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun İndüksiyon-Doğum Süresine Etkisi

Gönül Duras Doyran, Ismail Özdemir, Aslı Somunkıran, Özlem Kemik Gül, Fuat Demirci, Oğuz Yücel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce


Gönül Duras Doyran, Ismail Özdemir, Aslı Somunkıran, Özlem Kemik Gül, Fuat Demirci, Oğuz Yücel. İndüksiyon Öncesi Transperineal Ultrasonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun İndüksiyon-Doğum Süresine Etkisi. Zeynep Kamil Med J. 2005; 36(3): 99-104

Corresponding Author: Gönül Duras Doyran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale