E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Postmenapozal Nadi̇r Görülen Bi̇r Over Tümörü: Endometri̇oi̇d Ki̇stadenofi̇brom (Olgu Sunumu) [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 211-213

Postmenapozal Nadi̇r Görülen Bi̇r Over Tümörü: Endometri̇oi̇d Ki̇stadenofi̇brom (Olgu Sunumu)

Murat Bakacak1, Özge Kızılkale2, Rukset Attar2, Gazi Yıldırım2, M. Süha Bostancı3, Elif Bağlam4, Cem Fıçıcıoğlu2
1Kahramanmaraş City State Hospital
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
3Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
4Fatih University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology

53-year-old postmenopausal patient underwent total abdominal hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy because of a mass in the left
ovary. Bilateral ovarian endometrioid adenofibroma was detected in the pathological examination was presented in this case report.

Keywords: Ovary, endometriod adenofibroma, atypical proliferative ovarian tumor.

Postmenapozal Nadi̇r Görülen Bi̇r Over Tümörü: Endometri̇oi̇d Ki̇stadenofi̇brom (Olgu Sunumu)

Murat Bakacak1, Özge Kızılkale2, Rukset Attar2, Gazi Yıldırım2, M. Süha Bostancı3, Elif Bağlam4, Cem Fıçıcıoğlu2
1Kahramanmaraş Şehir Devlet Hastanesi
2Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
3Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
4Fatih Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

53 yaşında postmenapozal hastada tespit edilen sol overde kitle nedeniyle yapılan total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi
sonrasında yapılan patolojik incelemede saptanan overin endometrioid adenofibromu olgusu sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Over, endometrioid adenofibrom, atipik prolifere over tümörü

Murat Bakacak, Özge Kızılkale, Rukset Attar, Gazi Yıldırım, M. Süha Bostancı, Elif Bağlam, Cem Fıçıcıoğlu. Postmenapozal Nadi̇r Görülen Bi̇r Over Tümörü: Endometri̇oi̇d Ki̇stadenofi̇brom (Olgu Sunumu). Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 211-213

Corresponding Author: Gazi Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale