E-ISSN 2757-8062
Volume : 43 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Peser Kullanımı İle İlişkili Serviks Kanseri: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 15-17

Peser Kullanımı İle İlişkili Serviks Kanseri: Olgu Sunumu

Mehmet Gül1, Erbil Çakar2, Oya Pekin2
1Şarkikaraağaç State Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics, Isparta
2Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, Istanbul

Pessaries are effective treatments for pelvic organ prolapsus (POP) in elderly women with significant comorbidities, and in women who do not desire surgical repair. When neglected or not used properly, pessary may lead to serious complications including vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula, small bowel incarceration, hydronephrosis, pyelonephritis, urosepsis, vaginal re-epithelization, vaginal cancer or cervical cancer. This article is about of a vaginal pessary inserted 42 years ago for uterine prolapse and had cervical cancer from rare complications of pessaries in an 73-year- old women.

Keywords: pessary, cervical cancer, uterine prolapse, vaginal bleeding

Peser Kullanımı İle İlişkili Serviks Kanseri: Olgu Sunumu

Mehmet Gül1, Erbil Çakar2, Oya Pekin2
1Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Isparta
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Peserler, eşlik eden hastalığı olan yaşlılarda ve cerrahi onarım istemeyen kadınlarda pelvik organ prolapsusu için etkin bir tedavi yöntemidir. Peserler uygun kullanılmadığı veya ihmal edildiği zaman vezikovajinal fistül (VVF), rektovajinal fistül (RVF), ince barsak inkarserasyonu, hidronefroz, pyelonefrit, ürosepsis, vajinal reepitelizasyon, vajinal kanser ve servikal kanseri içeren ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu makale, uterin prolapsus nedeniyle 42 yıl önce peser yerleştirilen ve nadir komplikasyonlardan olan servikal kanserli 73 yaşındaki olgunun sunumudur.

Anahtar Kelimeler: peser, servikal kanser, uterin prolapsus, vajinal kanam

Mehmet Gül, Erbil Çakar, Oya Pekin. Peser Kullanımı İle İlişkili Serviks Kanseri: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 15-17

Corresponding Author: Mehmet Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale