E-ISSN 2757-8062
Volume : 42 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Boyutları Artmış Fetal Safra Kesesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(4): 171-174

Boyutları Artmış Fetal Safra Kesesi

Zülfü Birkan, Işıl Başara
Harput Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Elazığ

Boyutları artmış safra kesesi sık görülen bir bulgudur. Gebelik yaşı ilerledikçe öngörülebilir oranda boyut artışı gösterir. Boyutları artmış
safra kesesi trizomi 13’ün iyi bilinen post-natal karakteridir. Kese boyutlarının artışı kromozomal aneploidi riskinin göstergesi de olabilir. Gestasyon süresince safra kesesinin gelişimi ve normal boyutlarının değerlendirimi için literatürde birkaç çalışma bildirilmiştir. Bazı araştırmacılar, fetal safra kesesinin, 2. trimesterin erken dönemlerinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu dönemde safra kesesinin görüntülenememesi, kistik fibrozis, safra kesesi atrezisi ve bilier atrezi gibi patolojilerin göstergesi olabilir. Bu nedenle
özellikle 2. trimesterde, fetal abdominal ve safra kesesi değerlendirimi oldukça önemlidir ve dikkatle yapılması gerekmektedir. Biz bu olgu
sunumunda ultrasonografi (US) ünitemize kadın doğum polikliniğinden rutin takip ve ayrıntılı US inceleme amacıyla gönderilen, 21 hafta 3 günlük gebeliği olan, G0P0 olguyu sunduk. Fetal US taraması tamamen normal olan fetusta safra kesesi boyutu artmış olarak değerlendirildi. Fetal safra kesesi boyut artışını ayırıcı tanılarla birlikte literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık

Keywords: Fetus, Safra kesesi; Ultrasonografi

Zülfü Birkan, Işıl Başara. Boyutları Artmış Fetal Safra Kesesi. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(4): 171-174

Corresponding Author: Zülfü Birkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale