E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Batwing Mastopexy Technique in the Surgical Treatment of Nipple Areola Complex Breast Cancer [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 228-230 | DOI: 10.16948/zktipb.822857

Batwing Mastopexy Technique in the Surgical Treatment of Nipple Areola Complex Breast Cancer

Sami Açar
Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Batwing mastopexy technique can be successfully performed in the surgical treatment of breast cancer involving the nipple areola complex. Successful results can be obtained in the right indications. Reconstitution of the lost nipple areola complex is usually performed after the oncological treatment. This approach might be more rational to understand the extent of the damage that radiotherapy and chemotherapy would cause on the skin.

Keywords: breast cancer, breast conserving surgery, mammoplasty

Nipple Areola Kompleks Yerleşimli Meme Kanseri Cerrahi Tedavisinde Batwing Mastopeksi Tekniği

Sami Açar
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Onkoplastik meme cerrahisinin amacı, meme kanseri dokusunu memenin şeklini bozmadan negatif cerrahi sınırlarla çıkarmaktır. Onkolojik prensiplerden taviz vermeden, yeniden şekillendirme tekniklerini en iyi şekilde uygulamayı gerektirir. Memenin yeniden şekillendirilmesi ise hasta için ayrıca ikincil kazançtır.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, mamaplasti

Sami Açar. Batwing Mastopexy Technique in the Surgical Treatment of Nipple Areola Complex Breast Cancer. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 228-230

Corresponding Author: Sami Açar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale