E-ISSN 2757-8062
Volume : 45 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Pregnancy Rates After One and Conditional Two Embryo Transfer Policy in an IVF Unit [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(4): 156-159

Pregnancy Rates After One and Conditional Two Embryo Transfer Policy in an IVF Unit

Şule Ayla1, Gülden Tunalı1, Naciye Körkoca1, Beyhan Sağlam1, Mehmet Ural2, Kenan Sofuoğlu3, Bahar Uslu1, Tayfun Kutlu1, Belgin Devranoğlu1, Esra Esim Büyükbayrak4, Sadık Şahin1
1Zeynep Kamil Women's and Children's Diseases Training and Research Hospital
2Tepecik Training and Research Hospital
3Private Medistate Hospital
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the pregnancy rates of women who underwent IVF treatment at Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital IVF Unit between March 2010 and 2012 after the regulations about Assisted Reproduction Technics and IVF(In Vitro Fertilization) Units. A total of embryo transfer (ET) of 1187 IVF cycle under going one or two embryos transfer were retrospectively analysed. The pregnancy rates following one or two embryos transfers were found to be (n=891) 19,9% and (n=250) 30,4%, respectively. The pregnancy rate was significantly higher than those under went one embryo transfer (p< 0,001).
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: single embryo transfer, double embryo transfer, pregnancy rate

Tek ve Şartlı İki̇ Embri̇yo Transfer (Yönetmeli̇ği̇) Sonrası Gebeli̇k Oranları

Şule Ayla1, Gülden Tunalı1, Naciye Körkoca1, Beyhan Sağlam1, Mehmet Ural2, Kenan Sofuoğlu3, Bahar Uslu1, Tayfun Kutlu1, Belgin Devranoğlu1, Esra Esim Büyükbayrak4, Sadık Şahin1
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Özel Medistate Hastanesi
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada tek ve şartlı iki embriyo transferi (ET) yönetmeliği sonrası Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek ünitesinde in vitro fertilizasyon (IVF) yapılan hastalarda gebelik oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Merkezimizde Mart 2010 ve Mart 2012 tarihleri arasında bir veya iki ET yapılan 1187 IVF siklus sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Gebelik oranlarının tek embriyo transferi yapılan sikluslarda (n=891) %19,9, iki embriyo transferi yapılanla sikluslarda (n=250) ise % 30,4 olduğu gözlendi. Gebelik oranları iki embriyo transferi yapılan hastalarda tek embriyo transferine göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0,001).
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: tek embriyo transferi, iki embriyo transferi, gebelik oranı

Şule Ayla, Gülden Tunalı, Naciye Körkoca, Beyhan Sağlam, Mehmet Ural, Kenan Sofuoğlu, Bahar Uslu, Tayfun Kutlu, Belgin Devranoğlu, Esra Esim Büyükbayrak, Sadık Şahin. Pregnancy Rates After One and Conditional Two Embryo Transfer Policy in an IVF Unit. Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(4): 156-159

Corresponding Author: Şule Ayla, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale