E-ISSN 2757-8062
Volume : 43 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Postmenopozal Servikal Stenoza Sekonder Gelişen, Pelvik Kitleyi Taklit Eden Hematometra ve Yönetimi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 62-64

Postmenopozal Servikal Stenoza Sekonder Gelişen, Pelvik Kitleyi Taklit Eden Hematometra ve Yönetimi

Hüseyin Pehlivan1, Aşkın Evren Güler1, Uğur Keskin1, Hakan Çoksüer1, Erhan Aktürk2, Ali Ergün1
1GATA Department of Gynecology and Obstetrics, ANKARA
2Adana Military Hospital, Gynecology and Obstetrics Service, ADANA

Haematometra is an important clinical problem as a result of obstruction of the lower genital tract under cervical canal and secondary accumulation of blood collects in the uterine cavity. In relation to the degree of distention pelvic pain can be companied to that problem. This condition may rarely be confused with other pathologies that cause pelvic mass such as pelvic abscess, ovarian tumors, ovarian torsion and torsion of the fallopian tube. In this paper a case where haematometra is mimicking an adnexal mass will be discussed.

Keywords: Haematometra, cervical stenosis, menopause, adnexal mass, ultrasound

Postmenopozal Servikal Stenoza Sekonder Gelişen, Pelvik Kitleyi Taklit Eden Hematometra ve Yönetimi

Hüseyin Pehlivan1, Aşkın Evren Güler1, Uğur Keskin1, Hakan Çoksüer1, Erhan Aktürk2, Ali Ergün1
1GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
2Adana Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, ADANA

Hematometra servikal kanal altında kalan alt genital traktın her hangi bir seviyede ki obstrüksiyonuna bağlı olarak, kanın uterin kavitede birikmesi sonucu oluşan, distansiyonun derecesi ile alakalı olarak pelvik ağrının eşlik ettiği önemli bir klinik problemdir. Bu durum nadiren de olsa pelvik apse, over tümörü, over torsiyonu, fallop tüpü torsiyonu, pelvik rabdomyosarkoma gibi pelvik kitle yapan diğer patolojilerle karışabilmektedir. Bizim olgumuzda, USG’de adneksiyal kitleyi taklit eden hematometra vakası tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hematometra, servikal stenoz, menopoz, adneksial kitle, ultrasonografi

Hüseyin Pehlivan, Aşkın Evren Güler, Uğur Keskin, Hakan Çoksüer, Erhan Aktürk, Ali Ergün. Postmenopozal Servikal Stenoza Sekonder Gelişen, Pelvik Kitleyi Taklit Eden Hematometra ve Yönetimi. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 62-64

Corresponding Author: Hüseyin Pehlivan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale