E-ISSN 2757-8062
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 39 (1)
Volume: 39  Issue: 1 - 2008
ORIGINAL RESEARCH
1.Periüretral Submukozal Enjeksiyon Tedavisinin Sonuçları
Arman Özdemir, Çetin Çan, Ateş Karateke, Turhan Aran, Esra Aran
Pages 1 - 3
Abstract |Full Text PDF

2.Hiperprolaktinemide Total Antioksidan Düzey: Bromokriptin Tedavisinin Etkileri
Fatma Ferda Verit, Özcan Erel
Pages 5 - 9
Abstract |Full Text PDF

3.Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) Ölçeklerinin Güvenilirlik ve Yanıtlama Etki Büyüklerinin Yeni Menopozlu Hastalarda Karşılaştırılması
Nurol Bekiroğlu, Ayşe Gürbüz, Rana Konyalıoğlu, Selçuk Ayas, Akif Alkan, Sadiye Eren
Pages 11 - 16
Abstract |Full Text PDF

4.Ovarian Endometrioma Boyutu ve Anti Müllerin Hormon Düzeylerinin Korelasyonu
Namık Kemal Duru, Seyit Temel Ceyhan, Ibrahim Alanbay, Uğur Keskin, Murat Muhcu, Iskender Başer
Pages 17 - 19
Abstract |Full Text PDF

5.Overin Benign, Borderline ve Malign Epitelyal Tümörlerinde Glut-1 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle İlişkisi
Müberra Seğmen Yılmaz, Dilek Yavuzer, Nimet Karaday, Aylin Ege Gül, Gözde Kır
Pages 21 - 25
Abstract |Full Text PDF

REVIEW ARTICLE
6.Anti Müllerin Hormon Düzeylerinin İnvitro Fertilizasyonda Kullanımı
Namık Kemal Duru, Seyit Temel Ceyhan, Ibrahim Alanbay, Murat Muhcu, Uğur Keskin, Iskender Başer
Pages 27 - 31
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
7.Gebeliğe Eşlik Eden Overin Küçük Hücreli Karsinomunun Büyük Hücreli Varyantı: Olgu Sunumu
Selçuk Ayas, Ayşe Gürbüz, Akif Alkan, Ateş Karateke, Handan Çetiner
Pages 33 - 35
Abstract |Full Text PDF

8.Memenin ''Spindle'' Hücreli Malign Tümörü/Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu
Müberrra Seğmen Yılmaz, Gözde Kır, Filiz Alptekin, Kenan Murat, Metin Yücel
Pages 37 - 39
Abstract |Full Text PDF

9.Yenidoğan Döneminde Sık Rastlanmayan Herediter Deri Hastalıkları: 3 Olgu Sunumu
Aysun Karadağ, Gülcihan Kerimoğlu, Hüseyin Dağ, Sayat Gülbayzar, Sami Hatipoğlu
Pages 41 - 44
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale