E-ISSN 2757-8062
Volume : 39 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 39 (4)
Volume: 39  Issue: 4 - 2008
ORIGINAL RESEARCH
1.Doğal ve Cerrahi Menopoz Olgularındaki Hormonal Değişimin Kemik Döngüsüne Etkisi
Berna Haliloğlu, Fehime Benli Aksungar, Aygen Çelik, Erdin Ilter, Figen Temelli Aksu, Ümit Özekici
Pages 161 - 165
Abstract |Full Text PDF

2.Postmenopozal Semptomatik ve Asemptomatik Olgularda Uterin Arter Doppler İndeks, Endometrial Kalınlık ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması
Barış Mülayim, Zeki Şahinoğlu, Sema Mülayim, Habibe Ayvacı, Umur Kuyumcuoğlu
Pages 167 - 173
Abstract |Full Text PDF

3.Normal Gelişimini Tamamlanmış İnsan Plasentasında CD31, HCG ve Estrojene Spesifik Reseptörlerin İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Gösterilmesi
Ranan Gulhan Aktaş, Aynure Öztekın, Ulku Bayar, Coskun Oztekın
Pages 175 - 180
Abstract |Full Text PDF

4.Aynı Hastalarda Altı Aylık Aralarla Tekrarlanan Sperm Analizlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ranan Gulhan Aktas, Naciye Arat, Handan Ankaralı, Kenan Sofuoğlu, Tansel Çetinkaya, Belgin Devranoğlu, Arman Özdemir, Selçuk Ayas
Pages 181 - 185
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
5.Makroglossi ve Ağız Boşluğu Kütlesi Olan Fetusde Prenatal Tanı ve Perinatal Yönetim
Sibel Sürmen Usta, Cemalettin Özarpacı, Habibe Ayvacı, Bülent Tandoğan, Kadriye Zehir
Pages 187 - 189
Abstract |Full Text PDF

6.Ovaryan İntermediate Grade Sertoli-Leydig Hücreli Tümör, Germ Hücreli Komponent; Olgu Sunumu
Murat Hakan Karabulut, Müberra Seğmen Yılmaz, Gözde Kır, Ahmet Göçmen, Billur Coşan, Filiz Alptekin
Pages 191 - 195
Abstract |Full Text PDF

7.Endometrium ve Overin Eş Zamanlı endometrioid Tipte Adenokarsinomu/ İki Olgu Sunumu
Müberrra Seğmen Yılmaz, Murat Hakan Karabulut, Gözde Kır, Ahmet Göçmen, Ayşe Nur Ihvan, Filiz Alptekin
Pages 197 - 201
Abstract |Full Text PDF

8.Konvülziyon ve Karpopedal Spazm ile Acil Servise Başvuran Tip 1 Otoimmün Poliglandüler Sendrom ve heliotropik Raş Birlikteliği
Müferret Ergüven, Ümit Akyüz, Şirin Güven, Fuat Laloğlu, Olcay Bilgiç
Pages 203 - 205
Abstract |Full Text PDF

9.Kızamıkçık ve Hepatit B Aşısı Sonrası Görülen Bir Guillain-Barre Sendromu Olgusu
Levent Midyat, Aşan Önder, Gabil Mursalov, Yasemin Özdemir, Sevgi Mir
Pages 207 - 210
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale