E-ISSN 2757-8062
Volume : 40 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 40 (3)
Volume: 40  Issue: 3 - 2009
ORIGINAL RESEARCH
1.Habitüel Abortuslu Hastalarda Trombofilinin Araştırılması
Itibar Eminli, Mustafa Kara, Ercan Yılmaz, Tufan Öğe, Cüneyt Evrüke
Pages 105 - 109
Abstract |Full Text PDF

2.Farklı Semen Parametrelerinde Işık Mikroskobu Düzeyinde Spermatozoa Morfolojisi ve Nükleer Kondansasyon Değerlendirmesi
Emine Aksoy, Tahsin Murad Aktan, Selçuk Duman, Duygu Dursunoğlu, Gökhan Cüce
Pages 111 - 117
Abstract |Full Text PDF

3.İnseminasyon Örneklerinin Tüpte ya da Kateter İçerisinde Bekletilme Süresi Sperm Motilitesinin Nasıl Etkiliyor? Karşılaştırmalı Deneysel Çalışma
Ranan Gulhan Aktas, Emine Aksoy, Handan Ankaralı
Pages 119 - 123
Abstract |Full Text PDF

4.Kadınlarda Postpartum Dönemde Cinsel Yaşam
Nevin Şahin
Pages 125 - 130
Abstract |Full Text PDF

5.Ağrı İlinde Gebelerdeki Sezaryen Oranları ve Demografik Özellikler
Mustafa Kara, Şenol Şentürk, Ercan Yılmaz
Pages 131 - 134
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
6.Prenatal Tanısı Konulan Bir İzole Aberran Sağ Subklavian Arter (ARSA) Vakası ve Literatürün Tartışılması
Gazi Yıldırım, Rukset Attar, Nilüfer Çetinkaya, Cem Fıçıcıoğlu, Narter Yeşildağlar
Pages 135 - 137
Abstract |Full Text PDF

7.El ve Ayağın Polidaktilisi: Üç Olgunun Sunumu ve Polidaktili Olgularında Güncel Prenatal ve Postnatal Yaklaşımların Gözden Geçirilmesi
Ismet Gün, Ercüment Müngen, Ali&775; Babacan, Murat Muhcu, Mertihan Kurdoğlu, Vedat Atay
Pages 139 - 141
Abstract |Full Text PDF

8.Adneksiyal Kitle Öntanısı ile Opere Edilen Pelvik Tüberküloz: Bir Olgu Sunumu
Bülent Kars, Hasan Seyhani Iskender, Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Mehmet Cem Turan, Orhan Ünal
Pages 143 - 146
Abstract |Full Text PDF

9.Restriktif Dermopatili Bir Prematüre Vaka Takdimi
Aslı Memişoğlu, Mehmet Ali Söylemez, Suna Cesur, Mehmet Demirdöven, Hüsnü Fahri Ovalı
Pages 149 - 153
Abstract |Full Text PDF

10.Çok Düşük Doğum Ağırlıklı İki Prematürede Periton Diyalizi Uygulaması
Didem Aliefendioğlu, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Pages 155 - 158
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale