E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 146-149

Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu

Sadık Şahin1, Mustafa Eroğlu1, Kadir Güzin2, Birsen Konukçu1
1Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

Turner syndrome, resulting from the partial or complete loss of an X chromosome, is characterized by short stature, delayed puberty and primary amenorrhea. Before puberty, infertility is caused by the development of premature ovarian failure in these patients. Although successful pregnancies have been reported with the aid of assisted reproduction, women with this syndrome have lethal complications relating to the pregnancy. Turner syndrome is a relative contraindication for pregnancy however; it is an absolute contraindication for pregnancy in a patient with a documented cardiac anomaly. In this article, 31-year-old pregnant patient with Turner syndrome who had undergone successful termination of pregnancy is presented.

Keywords: Turner syndrome, pregnancy, infertility, mortality.

Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu

Sadık Şahin1, Mustafa Eroğlu1, Kadir Güzin2, Birsen Konukçu1
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H. İstanbul, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi, Göztepe E.A.H. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Turner sendromu X kromozomunun kısmi veya tam yokluğuna bağlı olarak görülen boy kısalığı, gecikmiş puberte ve primer amenore ile karakterize bir sendromdur. Bu hastalarda ergenlik öncesi over yetmezliği gelişmesi infertiliteye neden olmaktadır. Yardımcı üreme teknikleri ile başarılı gebelik sonuçları bildirilmesine karşın bu kadınlarda gebeliğe bağlı gelişen ölümcül komplikasyonlar önem arz etmektedir. Turner sendromu gebelik için kısmi kontraendikasyon teşkil etmekle birlikte, mevcut kardiyovasküler anomaliler kesin kontraendikasyon olarak belirtilmektedir. Bu yazıda, gebeliği başarılı

Anahtar Kelimeler: Turner sendromu, gebelik, infertilite, mortalite.

Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu, Kadir Güzin, Birsen Konukçu. Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 146-149

Corresponding Author: Sadık Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale