E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 44 (3)
Volume: 44  Issue: 3 - 2013
ORIGINAL RESEARCH
1.36-37 Haftalık Nullipar Gebelerde Ultrasonografi ile Yapılan Servikal Uzunluk Ölçümü ve Gebelik Sonlama Zamanı Arasındaki İlişki
Taner Günay, Gökçen Örgül, Mehmet Akif Sargın, Özgür Aydın Tosun, Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu
Pages 104 - 110

2.Preeklamptik Gebelerde Trombosit Fonksiyonlarının Agregometre ile Değerlendirilmesi
Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu, Özlem Bingöl Özakpınar, Aysın Tulunay, Birsen Konukçu, Şermin Tetik
Pages 111 - 115

3.Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar
Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Serdar Başaranoğlu, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak, Nevak Yaman Görük, Ahmet Yıldızbakan, Talip Gül
Pages 120 - 126

REVIEW ARTICLE
4.Endometriyozisin Etyopatogenezi
Rukset Attar, Mustafa Eroğlu, Murat Bakacak, Gazi Yıldırım, M. Süha Bostancı, Özge Kızılkale, Cem Fıçıcıoğlu
Pages 127 - 139

5.Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri
Gazi Yıldırım, Mustafa Eroğlu, M. Süha Bostancı, Özge Kızılkale, Murat Bakacak, Rukset Attar, Mert Yeşiladalı, Sevgi Bilen, Cem Fıçıcıoğlu
Pages 140 - 145

CASE REPORT
6.Turner sendromlu bir gebenin sağlıklı bir şekilde doğurtulması: Olgu Sunumu
Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu, Kadir Güzin, Birsen Konukçu
Pages 146 - 149

7.Sezaryen Skar Endometrioması: Olgu sunumu
Özkan Özdamar, Ali Babacan, Ismet Gün
Pages 150 - 163

8.Prenatal Treatment of Fetal Goitrous Hypothyroidism by Intraamniotic Thyroxine
Cihangir Yılanlıoglu, Altuğ Semiz, Yaşam Kemal Akpak
Pages 155 - 158

9.Çocukluk Çağında Osteopetrozis Tarda: Olgu Sunumu
Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Fatma Dolay, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Pages 164 - 166

ORIGINAL RESEARCH
10.Çocukluk Çağı Böbrek Taşları Tedavisinde İlk ESWL Deneyimlerimiz
T Sekmenli, N Sekmenli, M Gündüz, I Çiftçi
Pages 167 - 170

CASE REPORT
11.Cerrahi yapılamayan konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu olguların takibi
Egemen Eroğlu, Pınar Dayanıklı, Gülnihal Şarman, Nüvit Sarımurat
Pages 171 - 175

LookUs & Online Makale