E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Endometriyozisin Etyopatogenezi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 127-139

Endometriyozisin Etyopatogenezi

Rukset Attar1, Mustafa Eroğlu2, Murat Bakacak3, Gazi Yıldırım1, M. Süha Bostancı4, Özge Kızılkale1, Cem Fıçıcıoğlu1
1Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology,
2Zeynep Kamil Child and Gynecology Training and Research Hospital
3Kahramanmaraş City State Hospital
4Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.

Aim: Endometriosis is a benign gynecologic disorder which affects life quality and is associated with dismenorrhea, pelvic pain and infertility. In this review we discussed the teories about the etiopathogenesis of endometriosis.
Material and Method(s): IWe reviewed the English-language articles about the etiopathogenesis of endometriosis in the MEDLINE/PUBMED database
Results: Many teories have been put forth about the etiopathogenesis of endometriosis. Mainly; Sampson’s retrograde menstruation, coelomic metaplasia /induction, embryonic remnant, immunologic and lenfovasculer metastasis theories and genetic and environmental factors. Recently, it was stated that stem cells might play role in the development of endometriosis.
Conclusion: Although many studies have been carried out on the etiopathogenesis of endometriosis, conclusive data have not been obtained yet. Probably, all the factors contribute to the development of the disease with different degrees.

Keywords: Endometriosis, etiology, etiopathogenesis

Endometriyozisin Etyopatogenezi

Rukset Attar1, Mustafa Eroğlu2, Murat Bakacak3, Gazi Yıldırım1, M. Süha Bostancı4, Özge Kızılkale1, Cem Fıçıcıoğlu1
1Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.,
2Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Kahramanmaraş Şehir Devlet Hastanesi
4Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Amaç: Endometriyozis sık görülen, kişinin hayat kalitesini bozan, dismenore, pelvik ağrı ve infertilite ilgili benign bir jinekolojik bozukluktur. Bu derlememizde endometriyozisin etyopatogeneziyle ilgili teorileri tartıştık.
Materyal Metod: Endometriyozisin etyopatogeneziyle ilgili MEDLINE/PUBMED veritabanında yer alan İngilizce makaleleri inceledik.
Bulgular: Hastalığın etyopatogenezi ile ilgili bir çok teori öne sürülmüştür. Bunların başlıcaları Sampson’un retrograt menstruasyon, çölomik metaplazi/ indüksiyon, embriyonik kalıntı, immunolojik ve lenfovasküler metastaz teorileri ile genetik ve çevresel faktörlerdir. Son yıllarda kök hücrelerin endometriyozisin gelişiminde rol oynayabileceği bildirilmiştir.
Sonuçlar: Endometriyozisin etiyopatogeneziyle ilgili bir çok araştırma yapılmasına rağmen hala kesin veriler elde edilmemiştir. Muhtemelen her bir faktör ayrı oranlarda hastalığın gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endometriyoz, etiyoloji, etyopatogenezi

Rukset Attar, Mustafa Eroğlu, Murat Bakacak, Gazi Yıldırım, M. Süha Bostancı, Özge Kızılkale, Cem Fıçıcıoğlu. Endometriyozisin Etyopatogenezi. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 127-139

Corresponding Author: Gazi Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale