E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Çocukluk Çağında Osteopetrozis Tarda: Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 164-166

Çocukluk Çağında Osteopetrozis Tarda: Olgu Sunumu

Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Fatma Dolay, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Child Health and Clinic

Osteopetrozis is a rare hereditary bone disease. Otosomal dominant form of osteopetrozis tarda is generally diagnosed randomly during adolescent period. Clinical progress is commonly asemptomatic but, hearing and visual losses are significant. In this case, we reported a six years old child randomly diagnosed as osteopetrozis tarda who had visual complications as well.

Keywords: Child, osteopetrozis tarda

Çocukluk Çağında Osteopetrozis Tarda: Olgu Sunumu

Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Fatma Dolay, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Kliniği

Osteopetrozis nadir görülen herediter bir kemik hastalığıdır. Otozomal dominant formu olan osteopetrozis tarda genelde erişkin dönemde rastlantısal olarak tanı alır. Klinik olarak çoğunlukla asemptomatik seyreder, ancak işitme kaybı, görme kaybı gibi komplikasyonları önemlidir. Bu olgu sunumumuzda 6 yaşında rastlantısal olarak osteopetrozis tarda tanısı alan ve görmede komplikasyon gelişen bir hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, osteopetrozis tarda

Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Fatma Dolay, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu. Çocukluk Çağında Osteopetrozis Tarda: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(3): 164-166

Corresponding Author: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale