E-ISSN 2757-8062
Volume : 40 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 40 (2)
Volume: 40  Issue: 2 - 2009
ORIGINAL RESEARCH
1.Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler
Nevin Şahin, Hüsniye Dinç, Melike Dişsiz
Pages 57 - 62
Abstract |Full Text PDF

2.Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımında Kadınların Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Tuğba Yılmaz Esencan
Pages 63 - 66
Abstract |Full Text PDF

3.Anormal Uterine Kanamalı Hastalarda Pipelle ile Endometrial Örneklemenin Etkinliği
Erdin Ilter, Berna Haliloğlu, Aygen Çelik, Figen Temelli, Selçuk Özden
Pages 67 - 70
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
4.Primer Amenore: Olgu Serileri
Barış Mülayim, Nilufer Y Celik, Sema Mülayim
Pages 71 - 74
Abstract |Full Text PDF

5.Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli Resiprokal Translokasyon Olgusu: 46,XY,t(1: 15)(p35: q11.1)
Nur Dokuzeylül, Semra Kahraman
Pages 75 - 77
Abstract |Full Text PDF

6.In Utero Sodyum Valproata Maruz Kalan 13-14 Haftalık Omfalosel Olgusu
Aysun Aybatlı, Petek Balkanlı Kaplan
Pages 79 - 82
Abstract |Full Text PDF

7.Uterusun Adenomatoid Tümörlerinde Ayırıcı Tanı Güçlükleri: Altı Adet Olgu Sunumu
Davut Şahin, Handan Çetiner, Suna Cesur, Nermin Koç, Ecmel Kaygusuz
Pages 83 - 87
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
8.Yenidoğan Döneminde Tanı Konuları İktiyozis Vakalarının Değerlendirilmesi
Fahri Ovalı, Tuğba Gürsoy, Ali Yıldırım, Aslı Memişoğlu
Pages 89 - 92
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
9.Glomerüler Bazal Membranda İncelmesi Olan Bir Erkek Çocuk-Olgu Sunumu
Emrah Can, Seyhun Solakoğlu, Ahmet Nayır
Pages 93 - 96
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
10.Labial Yapışıklık Tedavisinde Halen Östrojen Kremini mi Tercih Ediyorsunuz
Ayşenur Cerrah Celayir
Pages 99 - 103
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale