E-ISSN 2757-8062
Volume : 41 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 41 (3)
Volume: 41  Issue: 3 - 2010
ORIGINAL RESEARCH
1.Antepartum İntrauterin Fetal Ölüm ile İlişkili Risk Faktörleri
Derya Yaşar, Oya Demirci, Yeşim Akdemir, Hamdullah Sözen, Aktuğ Ertekin
Pages 115 - 121
Abstract |Full Text PDF

2.Gebelik Sırasında 50 gr Glukoz Tarama Testi Pozitif Olan Hastaların 100 gr Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gazi Yıldırım, Canan Yılmaz, Fırat Ersan, Rukset Attar, Aslı Somunkan, Narter Yeşildağlar, Ateş Karateke, D. Cem Fıçıcıoğlu
Pages 123 - 127
Abstract |Full Text PDF

3.Umbilikal Kord Morfometrisi ile Fetal ve Maternal Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Rengin Kosif, Ülkü Bayar, Mustafa Başaran, Şener Gezer, Dündar Kaçar, Aysu Kıyan
Pages 129 - 135
Abstract |Full Text PDF

4.Pediyatrik Yaş Grubunda İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Gram Negatif Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Direnci
Kadriye Kart Yaşar, Filiz Pehlivanoğlu, Gönül Şengöz
Pages 137 - 141
Abstract |Full Text PDF

5.Çocuk Kliniği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Enterokok Suşlarında Antibiyotik Direnci
Kadriye Kart Yaşar, Filiz Pehlivanoğlu, Mehtap Şimşek Gönül
Pages 143 - 147
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
6.İzole Tubal Torsiyon: Olgu Sunumu
Çetin Çam, Doğan Vatansever, Niyazi Tuğ, Hamdullah Sözen, Mehmet Reşit Asoğlu, Selçuk Selçuk
Pages 149 - 151
Abstract |Full Text PDF

7.2. Trimester Tarama Testi Yüksek Riskli Çıkan bir Anneden Doğan Delesyon 13q Sendromlu Bir Olgu
Dilek Benk Şilfeler, Burcu Artunç, İbrahim Şilfeler
Pages 153 - 156
Abstract |Full Text PDF

8.Laurence Moon Biedl Sendromu: Olgu Sunumu
Abdülkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, İlke Özahi İpek, Cem Paketçi, Lale Pulat Seren, Şükriye Özde
Pages 157 - 159
Abstract |Full Text PDF

9.Propiyonik Asidemi Tanısı Konulan Bir Yenidoğan
A. Barış Akcan, Suat Özdek, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Gökhan Aydemir, Selami Süleymanoğlu
Pages 161 - 165
Abstract |Full Text PDF

10.Az Rastlanılan Karın Ağrısı Nedeni: Endometriozis
Remzi Abalı, Sibel Özkan Gurdal, Arda Kayhan, Cem Celik, Abdullah Önen, Muhammet Ceylan
Pages 167 - 169
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale